Våra hygienrutiner till följd av covid-19

Under rådande Corona-virusutbrott har vi på Kristianstads Bilvaruhus tar vårt ansvar och vidtagit åtgärder för att minska på spridning av infektionssjukdomar. Vi ser allvarligt på situationen och har sedan i början av februari därför infört nya hygienrutiner som är direktiv från folkhälsomyndigheten gällande Corona-viruset.

Följande direktiv är:
De nya råden är att alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Detta gäller både inom arbetslivet och privatlivet. Kom ihåg att hosta och nys i armvecket och tvätta händerna med tvål och vatten.

Bland annat genomgår samtliga bilar omfattande rengöring med desinfektionsmedel invändigt samt utvändiga ytor som exempelvis dörrhandtag. Vidare spritas samtliga ytor som kunder varit i kontakt med. Våra arbetare måste vara helt friska utan att uppvisa tecken på infektion innan de får arbeta.

Behöver du rådgivning tveka inte att kontakta 1177 som ger dig utförlig information,
Tillsammans ska vi bekämpa smittspridningen!

Covid-19